Serdecznie zapraszamy na wystawę twórczości Anny Marii Rogowskiej pt. „RZECZYWISTE – NIEOCZYWISTE” 50 lat pracy twórczej.

28 kwietnia 2023 r. | godz. 18:00
Gminny Ośrodek Kultury w Walcach | ul. Opolska 23A

fotorelacja z wystawy 1.

fotorelacja z wystawy 2.

fotorelacja z wystawy 3. – fot. Jerzy Stemplewski
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki
28 kwietnia w GOK Walce odbył się wernisaż jubileuszowej wystawy “RZECZYWISTE – NIEOCZYWISTE” Anny Rogowskiej, członkini Prezydium Opolskiego Oddziału SWP-W, a przede wszystkim niesamowitej kobiety i artystki! Prezeski Opolskiego Oddziału wręczyły jubilatce od Zarządu Krajowego SWP-W i prezesa Józefa Bryla DYPLOM HONOROWY oraz list gratulacyjny za twórczość i długoletnią działalność.


Zapraszam – popatrz moimi oczami: świat jest piękny, ale też dziwny, kontrowersyjny, przerażający…  

                                                                                     Anna Maria Rogowska

Anna Maria Rogowska
Z wykształcenia pedagog plastyk, przez 35 lat nauczycielka sztuki w placówkach oświatowych różnego szczebla na terenie Opolszczyzny, przez 20 lat metodyk sztuki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu, autorka wielu publikacji z zakresu sztuki i metodyki wychowania plastycznego, projektów edukacyjnych i programów doskonalenia nauczycieli plastyki, uczestniczka licznych komisji w konkursach plastycznych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Czynnie uprawia działalność artystyczną w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i fotografii. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych plenerów plastycznych w kraju i za granicą, w wielu cyklicznie, laureatka wysokich nagród za działalność pedagogiczną i artystyczną, uczestniczka międzynarodowych konferencji poświęconych metodyce wychowania plastycznego.Członek formacji artystycznej „Cztery na Cztery”.