W okresie stanu wojennego, nastąpiło rozwiązanie wszystkich środowisk twórczych.

W 1984 roku postanowiłem ponownie zorganizować środowisko opolskie i w oparciu o Zarząd Główny ZPAP – Polska Sztuka Użytkowa powstał w Opolu okręg, którego zostałem prezesem. Funkcję tę pełniłem i do dziś pełnię społecznie. Przy okręgu ZPAP – PSU w Opolu powstała fundacja Polska Sztuka Użytkowa Oddział Opole z Zarządem Głównym w Warszawie. Prowadziliśmy działalność gospodarczą, która dawała możność realizacji zleceń plastycznych członkom związku.

W następnych latach powstają różne środowiska plastyczne. Reaktywowane zostaje ZPAP Okręg w Opolu. W tym czasie opolskie Pracownie Sztuk Plastycznych przekształciły się w Sztukę Polską. Przedsiębiorstwo to, za pieniądze wypracowane przez zlecenia całego środowiska twórczego, wykupiło kamienice w Rynku. Budynek ten służy teraz ZPAP Okręg w Opolu.

W okresie dwudziestu pięciu minionych lat ZPAP – Polska Sztuka Użytkowa organizował wystawy, plenery i sympozja na Opolszczyźnie:
20 konfrontacji plastycznych w Kędzierzynie-Koźlu, plenery ceramiczne w Tułowicach, plenery malarskie: w Koźlu, w Dobrej, na zamku w Mosznej, w Kamieniu Śląskim, w Białej, w Dylakach.

Co roku organizujemy również plenery rodzinno-wczasowe dla naszych członków i zaprzyjaźnionych artystów.

W Białej w 2007 roku odbył się pięćdziesiąty, jubileuszowy plener malarski. Na 50 plenerach powstało 8000 prac z czego 3000 było eksponowanych na 150 wystawach w Polsce i zagranicą: w miejscach gdzie odbywały się plenery, w Opolu i w Czechach oraz od wielu lat w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wszystkie plenery są udokumentowane katalogami. Brało w nich udział 1500 plastyków.

Utrzymujemy kontakty z zagranicznymi środowiskami plastycznymi. Wśród uczestników plenerów było około 250 gości m.in. z partnerskich miast Opola – Biełgorodu (Rosja), Ivano -Frankivska (Ukraina), Székesfehérvar (Węgry), Kuopio (Finlandia), Mülhaim( Niemcy).
Zapraszani są również plastycy z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach oraz z Bułgarii, Białorusi, Rumunii, terenów byłej Jugosławii, Belgii, Francji, Holandii, Litwy i USA. W rewanżu nasi koledzy byli zapraszani na plenery i wystawy w Polsce i za granicę: do Rosji, na Ukrainę, na Węgry, do Czech, do Jugosławii, Niemiec i Finlandii.

Osobiście również reprezentowałem środowisko opolskich plastyków w wielu krajach. Organizowaliśmy też wystawy środowiskowe „Forma”. Obecnie organizujemy w Opolu w Klubie Akademickim wystawy indywidualne. Nasi członkowie pod patronatem ZPAP – PSU organizują wystawy w swoich miastach.

W 1998 roku nasz Związek reprezentowany był przez należących do niego plastyków na ogólnopolskiej wystawie we Wrocławiu.
Artyści z naszego grona wzięli udział w 1999 roku na zaproszenie Muzeum Śląska Opolskiego w prezentacji opolskiego środowiska plastycznego pt. „Résumé…”

W 2004 roku odbyła się w Galerii Sztuki Współczesnej okolicznościowa wystawa retrospektywna stanowiąca przegląd moich prac oraz obrazów twórców uczestniczących w organizowanych przeze mnie plenerach. Świętowałem wówczas aż trzy jubileusze: 60-lecie pracy twórczej, 50-lecie działalności społecznej na rzecz opolskiego środowiska plastycznego, 40-lecie organizacji plenerów malarskich na Śląsku Opolskim. W roku obecnym każdej z tych liczb przybyła piątka.

Do wymienionych rocznic dochodzi 25 lat naszego Związku.
Do ZPAP – PSU „Sztuka Użytkowa” należy obecnie 125 osób. Chciałbym zaznaczyć, że w ich gronie jest dwóch kombatantów żołnierzy AK z obszaru lwowskiego: Zdzisław Kuhl, Adam Zbiegieni (więzień polityczny 1949 – 50). Był nim również, nie żyjący już, Antoni Ganczarski (więzień polityczny w latach 1949 – 53).

Po II wojnie światowej wielu młodych ludzi z Kresów Wschodnich wraz z rodzinami znalazło się w Polsce. W nowym środowisku kontynuowali naukę, podejmowali studia, wreszcie realizowali swoje plany życiowe.

Ukończyłem Wydział Grafiki Użytkowej Lwowskiego Instytutu Sztuki. Lwów opuściłem w 1944 r. Początkowo studiowałem architekturę na Politechnice Gdańskiej, a następnie architekturę wnętrz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W roku 1952 przeniosłem się do Opola, gdzie mieszkam po dziś dzień. Tu założyłem (1953 r.) pierwszy po wojnie zespół artystów plastyków Opolszczyzny. (przy opolskiej Cepelii), który w 1954 r. przekształcił się w Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) w Opolu przy Okręgu w Katowicach. Było to pierwsze tego typu twórcze stowarzyszenie na Śląsku Opolskim. Grupa liczyła 12 osób, z czego polowe stanowili ekspatrianci ze Wschodu.

Dla wielu plastyków, którzy zaraz po studiach przybyli na Opolszczyznę, ZPAP stanowił zaplecze twórcze i finansowe, współpracując z takimi instytucjami jak Biuro Wystaw Artystycznych w Opolu i Pracownia Sztuk Plastycznych Oddział w Opolu. Kontakty związku w ramach wymiany kulturalnej z kręgami artystycznymi z Poczdamu (Niemcy), Biełgorodu (Rosja), Kuopio (Finlandia), Subiticy (Jugosławia), Pécsu (Węgry), Plovolivu (Bułgaria) czy czeskiego Cieszyna (Czechy) zaowocowały licznymi wystawami (autorskimi i zbiorowymi) twórców rodzimych i europejskich w Opolu i za granicą. Organizowaliśmy imprezy plenerowe, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, odczyty.

Wobec zwiększającej się liczby członków i rangi podejmowanych przedsięwzięć opolski oddział ZPAP został przekształcony w 1963 r. w samodzielny Okręg.

Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r. zmusiło ZPAP, podobnie jak wszystkie organizacje twórcze, do zawieszenia działalności, w 1983 r ostatecznie związek rozwiązano. W 1984 r., nie tracąc twórczego ducha i zapału, postanowiłem jeszcze raz zaktywizować środowisko plastyków Śląska Opolskiego. Założyłem ZPAP- Polska Sztuka Użytkowa Okręg w Opolu, który w dalszym ciągu prowadził działalność twórczo-organizacyjną. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami artystycznym z Wilna (Litwa), Mińska (Białoruś), Lwowa (Ukraina), Halle, Mülheim (Niemcy, Székesfehérwár (Węgry) i Krnova (Czechy). Zapraszamy artystów plastyków na międzynarodowe plenery malarskie organizowane na Górze Św. Anny, w Paczkowie, Kędzierzynie-Koźlu, na zamku w Mosznej, w Dobrej oraz w Kamieniu Śląskim.

Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa Okręg w Opolu, którego od 20 lat jestem prezesem, w chwili obecnej zrzesza około 100 członków uprawiających różne formy sztuki użytkowej malarzy, grafików komputerowych, konserwatorów zabytków, witrażystów, ceramików, rzeźbiarzy, metaloplastyków, fotografików i architektów wnętrz. Należy podkreślić, że w 1987 r. reaktywowano w Opolu związek Artystów Plastyków – jako drugi związek twórczy, skupiający blisko 80 twórców.

Władze okręgu ZPAP PSU w Opolu w kadencji 218-2022


ZARZĄD:

Andrzej Lach – prezes

Zbigniew Bomersbach – wiceprezes

Urszula Serafin-Noga – sekretarz (rezygnacja)

Izabela Żarczyńska – skarbnik

Adam Werwiński – członek

Aleksandra Kroczak – członek


KOMISJA REWIZYJNA:

Marian Wojewoda – przewodniczący

Irena Młynarczyk – sekretarz

Małgorzata Domańska – członek


SĄD KOLEŻEŃSKI:

Bogusława Słodkowska – przewodnicząca

Krystian Jankowski – członek

Zbigniew Jarek – członek

STATUT