Zapraszamy w imieniu naszej koleżanki Joanny Dubiel-Stonogi na jubileusz 35-lecia twórczości oraz wystawę malarstwa pt. KADRY CHWIL.

26 maja 2023r. | godz. 17:00
Domu Kultury w Ozimku | ul. księdza Kałuży 4

fotorelacja z wystawy

Joanna Dubiel-Stonoga
Z wykształcenia pedagog plastyk, nauczycielka sztuki i etyki w placówkach oświatowych różnego szczebla. Założyła i przez wiele lat prowadziła pierwszą szkolną galerię plastyczną w gminie Ozimek – Galerię „Meander” w Zespole Szkół w Ozimku. Założycielka i opiekunka dwóch szkolnych galerii w Gimnazjum nr 1 w Ozimku a obecnie w Szkole nr 3. – Galerii „Motyw” i Galerii „Jednego Obrazu”. Ich rolą jest prezentacja prac uczniów, absolwentów i twórców profesjonalnych dla lokalnej społeczności oraz włączanie kontaktu z oryginalnym dziełem sztuki jako twórczej inspiracji w procesie kształcenia.Oprócz wykonywanej z pasją pracy zawodowej przez cały czas jest czynną artystką. Uprawia przede wszystkim malarstwo olejne, posługując się własną techniką. Uczestniczka wielu plenerów i wystaw w kraju i zagranicą. Związana z „Grupą Sześć”, formacją artystyczną „Cztery na Cztery” i Śląskiej Grupy Twórczej „ADRA_art”.