Wernisaż poplenerowej wystawy z okazji 50-lecia współpracy partnerskiej Opole–Poczdam
16 września 2023, godz. 16:30
Galeria MBP Zamostek, ul. Minorytów 4

Ekspozycję można oglądać do 27.09.2023

Autorzy obrazów z Opola: Tatiana Cybulska, Halina Zatwarnicka, Urszula Serafin-Noga, Piotr Bomersbach, Zbigniew Bomersbach, Marian Wojewoda.

Autorzy obrazów z Potsdamu: Andrea Gehler, Thomas Kleinschmidt, Barbara Gehrke, Heide Serfling.


Poczdam to jedno z miast partnerskich Opola. Pierwsze kontakty z niemieckim miastem miały miejsce na początku lat 60., ale do podpisania partnerskiej umowy doszło w czerwcu 1973 roku. Wszystko za sprawą Bruna Schultza – nauczyciela z Poczdamu, który podczas wymiany nauczycieli odwiedził Opole i się w nim zakochał. Partnerstwo Opola i Poczdamu, w ciągu 50 lat swojego trwania, zaowocowało mnogością kontaktów między organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami kultury, nauki, sportu, turystyki, oświaty i szkolnictwa, gospodarki, rzemiosła i wielu innych dziedzin.
Jednym z przedsięwzięć kulturalnych był projekt plenerów malarskich w Opolu i Poczdamie, którego pokłosiem jest niniejsza wystawa. Obrazy zostały wykonane różnymi technikami (akwarela, akryl, olej, piórko). Wśród uczestników znaleźli się artyści nieprofesjonalni, malujący z zamiłowania oraz wybitni artyści-malarze. Obrazy były wcześniej wystawiane podczas festynu BBAG w Potsdamie.

fotorelacja – 1

fotorelacja – 2
fotorelacja – 3
videotelacja – fot. Urszula Serafin-Noga